Bronnen Bronnen
Bronnen

S003401

BS Huwelijksregister (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Smallingerland
Huwelijksakte Smallingerland, 1832$CONT$Man: Linze Hendriks Boonstra, oud 22 jaar, geboren: Drachten$CONT$Ouders: Hendrik Nutterts Boonstra en Jitske Bokes Dijkstra$CONT$Vrouw: Dina Sjoerds Modderman, oud 29 jaar, geboren: Drachten$CONT$Ouders: Sjoerd Jans Modderman en Aaltje Jochums Modderman$CONT$Datum: 26 april 1832 Akte nr. 10
hierin
26 apr 1832 Linze Hendriks Boonstra (*1802-) als bruidegom
Dina Sjoerds Modderman (*1802-1877) als bruid

S003402

Bevolkingsregister (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: Drachten (Smallingerland)
Registratiedatum: 13 mei 1870
FAMNAAM Modderman$CONT$BEVREGIST Zuid-Drachten$CONT$TIJDVAK 1861 - 1880$CONT$FOLIO 423f$CONT$MEERDERE_VERMELDINGEN$CONT$VOORNAAM Jan$CONT$VOORVOEGS$CONT$PATRONIEM Sjoerds$CONT$GEBPLAATS Drachten$CONT$ONDERDEEL Register Arm-/Weeshuis$CONT$OPMERKING$CONT$FICHENR 22$CONT$GEBDAG 15$CONT$GEBMAAND juni$CONT$GEBJAAR 1794$CONT$INSCHRDAT 13-5-1870
hierin
15 jun 1794 Jan Sjoerds Modderman (*1794-1881) als kind

S003403

BS Overlijdensregister (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland
Overlijdensakte Smallingerland, 1860
Aangiftedatum 8 juni 1860, akte nr. 82
Jogchum Sjoerds Modderman, overleden 7 juni 1860, oud 63 jaar, gehuwd
zoon van Sjoerd Jans Modderman en Aaltje Jogchums
hierin
8 jun 1860 Jogchum Sjoerds Modderman (*1797-1860) als overledene

DTB nr. 624/a0

trouwboek (Trouwboek)
trouwplaats: Drachten (Smallingerland)
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten$CONT$DTB nr. 624, 1674 - 1811$CONT$Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 september 1750, Drachten$CONT$Man: Johan Hdoff, Noorderdrachten$CONT$Vrouw: Sike Sjoerts, Noorderdrachten
hierin
13 sep 1750 Jan Johannes Hudoff (*1723-1807) als bruidegom
Sijke Sjoerds (*1733-1807) als bruid

DTB nr. 630/a7

trouwboek (Trouwboek)
trouwplaats: Rottevalle (Smallingerland)
Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
DTB nr. 630, 1724 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 september 1783, Rottevalle
Man: Luitsen Jans, Noorderdrachten
Vrouw: Geeske Jans, Noorderdrachten
NB: met attestatie van Drachten
hierin
7 sep 1783 Luitsen Jans de Jong (*1741-1801) als bruidegom
Geeske Jans Modderman (*1751-1840) als bruid

DTB nr. 624/a2

trouwboek (Trouwboek)
trouwplaats: Drachten (Smallingerland)
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten$CONT$DTB nr. 624, 1674 - 1811$CONT$Vermelding: Bevestiging huwelijk van 6 februari 1698, Drachten$CONT$Man: Douwe Sjoerts, Drachten$CONT$Vrouw: Rinske Liebes, Drachten
hierin
6 feb 1698 Douwe Sjoerds (*1675-) als bruidegom
Rinskje Liebes (~1677-) als bruid

DTB nr. 624/a1

trouwboek (Trouwboek)
trouwplaats: Drachten (Smallingerland)
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten$CONT$DTB nr. 624, 1674 - 1811$CONT$Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 januari 1675, Drachten$CONT$Man: Liebbe Popkes, Drachten$CONT$Vrouw: Hiske Cornelis, Drachten
hierin
30 jan 1675 Liebbe Popckes (*1650-) als bruidegom
Hiske Kornelis (*1653-) als bruid

S003408

BS Geboorteregister (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Burgum (Tietjerksteradeel)
Geboorteakte Tietjerksteradeel (mairie Bergum), 1816
Aangiftedatum 4 september 1816, blad nr. 19
Aaltje Hoekstra, geboren 3 september 1816
Dochter van Frans Gosses Hoekstra en Barber Sybrens
hierin
4 sep 1816 Aaltje Franzes Hoekstra (*1816-1886) als kind

S003409

Register van naamsaanname (Register van naamsaanname)
Mairie: Drachten (Smallingerland)
Datum: circa 1811
Register: deel 1, fol. 84v
Hoekstra, Folkert Hendriks, Noorderdrachten 57
vgl. Kooistra R.R.
Mairie Drachten, deel 1, fol. 84v
hierin
circa 1811 Folkert Hendriks Hoekstra (-) als hoofdpersoon
Folkert Hendriks Hoekstrawoont No. 57 Noorderdragten (Smallingerland) circa 1811 als hoofdpersoon

S003410

BS Overlijdensregister (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel
Overlijdensakte Dantumadeel, 1847$CONT$Aangiftedatum 30 januari 1847, blad nr. 7$CONT$Tjitske Aukes Potjer, overleden 29 januari 1847, oud 82 jaar, weduwe
hierin
30 jan 1847 Tjitske Aukes Potjer (*1765-1847) als overledene

DTB nr: 160/a

trouwboek (Trouwboek)
trouwplaats: Veenwouden (Dantumadeel)
Trouwregister Hervormde gemeente Veenwouden, 1784$CONT$ DTB nr: 160, 1755 - 1811$CONT$Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 januari 1784, Veenwouden$CONT$ Man: Tjalling Romkes, Veenwouden$CONT$ Vrouw: Marike Aukes, Veenwouden
hierin
11 jan 1784 Tjalling Romkes (*1758-1804) als bruidegom
Marijke Aukes van der Veen (*1754-1833) als bruid

S003416

BS Overlijdensregister (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel
Overlijdensakte Dantumadeel, 1839
Aangiftedatum 13 februari 1839, blad nr. 7
Andries Aukes Potjer, overleden 12 februari 1839, oud 79 jaar, weduwnaar
hierin
13 feb 1839 Andries Aukes Potjer (*1760-1839) als overledene

S003417

BS Overlijdensregister (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel
Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1833$CONT$Aangiftedatum 3 september 1833, blad nr. 20$CONT$Marijke Aukes, overleden 2 september 1833, oud 79 jaar, weduwe
hierin
3 sep 1833 Marijke Aukes van der Veen (*1754-1833) als overledene

S003418

Register van naamsaanname (Register van naamsaanname)
Mairie: Veenwouden (Dantumadeel)
Datum: circa 1811
Register: fol. 11
Veen, Marike Aukes van der, weduwe, Veenwouden
Mairie Veenwouden, fol. 11
hierin
circa 1811 Marijke Aukes van der Veen (*1754-1833) als hoofdpersoon
Marijke Aukes van der Veenwoont te Veenwouden (Dantumadeel) circa 1811 als hoofdpersoon

DTB nr. 630/a

trouwboek (Trouwboek)
trouwplaats: Rottevalle (Smallingerland)
Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle$CONT$DTB nr. 630, 1724 - 1811$CONT$Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 februari 1750, Rottevalle$CONT$Man: Auke Harpes, Kuikhorne$CONT$Vrouw: Froukjen Gosses, Rottevalle
hierin
8 feb 1750 Auke Harpes (*1725-) als bruidegom
Froukje Gosses (*1730-) als bruid

DTB nr: 158/a

trouwboek (Trouwboek)
trouwplaats: Akkerwoude (Dantumadeel)
Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude-Murmerwoude, 1775$CONT$ DTB nr: 158, 1706 - 1810$CONT$Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 april 1775, Akkerwoude$CONT$ Man: Harpe (Harrpes) Aukes, Akkerwoude$CONT$ Vrouw: Antje Gerrijts, Wouterswoude
hierin
9 apr 1775 Harpe Aukes (*1751-1796) als bruidegom
Antje Gerrits (-) als bruid

S003421

BS Overlijdensregister (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel
Overlijdensakte Dantumadeel, 1834
Aangiftedatum 28 augustus 1834, blad nr. 13
Froukje Douwes Postma, overleden 27 augustus 1834, oud 70 jaar, gehuwd
hierin
28 aug 1834 Froukjen Douwes (*1764-1834) als overledene

DTB nr. 628/a1

Eerste proclamatie (Trouwboek)
trouwplaats: Oudega (Smallingerland)
Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde
DTB nr. 628, 1704 - 1811
Vermelding: Eerste proclamatie van 7 april 1720, Oudega
Man: Gosse Klases, Rottevalle
Vrouw: Tzietske Andries, Rottevalle
hierin
7 apr 1720 Gosse Klases (~1684-) als bruidegom
Tjitske Andries (~1690-) als bruid

DTB nr. 715/a1

trouwboek (Trouwboek)
trouwplaats: Eastermar (Tietjerksteradeel)
Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer-Eestrum
DTB nr. 715, 1670 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 januari 1681, Oostermeer
Man: Claas Jochems, Oostermeer
Vrouw: Wijtske Johannes, Rottevalle
hierin
23 jan 1681 Klaas Jochems (-) als bruidegom
Wijtske Johannes (-) als bruid

DTB nr. 626/a

trouwboek (Trouwboek)
trouwplaats: Opeinde (Smallingerland)
Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde
DTB nr. 626, 1640 - 1704
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 oktober 1687, Opeinde
Man: Anders Nuttes, Rottevalle
Vrouw: Griettje Lubberts, Rottevalle
hierin
24 okt 1687 Andries Nuttes (-) als bruidegom
Grietje Lubberts (-) als bruid