Ate Pieters van der Werff -- II --

Ate Pieters van der Werff, geboren te Drachten (Smallingerland) op 19 april 1819, overleden te Smallingerland op 5 april 1890, zoon van Pieter Haickes van der WERFF en Hinke Ates van VEEN.
Ate is getrouwd op 30 mei 1842, op 23-jarige leeftijd met Baukje Wietzes KAMP (26 jaar), geboren in 1816 te Tjalleberd, overleden in 1893, dochter van Wytze Tjebeles KAMP en Harmke Hendriks STEENBERGEN.
Uit dit huwelijk:
  • 1 : Hinke Ates van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 28 februari 1843, overleden te Smallingerland op 24 december 1927, oud 84 jaar, ongehuwd.
  • 2 : Pieter Ates van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 8 februari 1845, overleden te Tietjerksteradeel op 9 juli 1922, oud 77 jaar, gehuwd. Pieter is getrouwd te Smallingerland op 16 mei 1878, op 33-jarige leeftijd met Tjitske BARON, oud 25 jaar, geboren te Drachten, dochter van Sint Hanzes BARON en Mettje Jans BIEREMA.
  • 3 : Wietze Ates van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 26 april 1847, overleden te Smallingerland op 3 september 1880, oud 33 jaar, gehuwd. Wietze is getrouwd (1) te Smallingerland op 17 mei 1873, op 26-jarige leeftijd, met Johanna LASKEWITZ (20 jaar), geboren te Leeuwarden, dochter van Bauke LASKEWITZ en Akke Hedzers de BOER. Wietze is getrouwd (2) te Smallingerland op 27 november 1879, op 32-jarige leeftijd met Grietje Hessels LEGENDAL (29 jaar), geboren te Oldeberkoop, dochter van Hessel Steffens LEGENDAL en Antje Roelofs de BOER.
  • 4 : Harmke Ates van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 10 oktober 1848, overleden te Smallingerland op 5 juni 1850, oud 1 jaar.
  • 5 : Harmke Ates van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 19 juli 1851. Harmke is getrouwd te Smallingerland op 18 mei 1889, op 37-jarige leeftijd, met Adrianus Jacobus van WAGENINGEN (24 jaar), geboren te Den Ham zoon van Gerrit van WAGENINGEN en Hendrina Alieda DOYER
  • 6 : Sietske Ates van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 18 januari 1853, overleden te Samllingerland op 29 september 1890, oud 37 jaar, gehuwd. Sietske is getrouwd te Smallingerland op 13 mei 1885, op 32-jarige leeftijd, met Haye van der HELM (27 jaar), geboren te Drachten (Smallingerland) zoon van Anne Hayes van der HELM en Aukjen Sietzes HAARSMA.
  • 7 : Tjibbele Ates van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 6 augustus 1856, overleden te Warga (Idaarderadeel) op 19 oktober 1926.

Dragten. Hoek-Langewijk - Zuiderdwarsvaart bij de ijzeren scheepsbouw
Dragten. Hoek-Langewijk - Zuiderdwarsvaart bij de ijzeren scheepsbouw.

De oude scheepswerf op de hoek Langewijk-Zuiderdwarsvaart, omstreeks 1951
De oude scheepswerf op de hoek Langewijk-Zuiderdwarsvaart, omstreeks 1951.

Dit was de werf die in 1840 was begonnen door Ate Pieters. Ate Pieters was één van de oprichters van de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Drachten. Hun eerste bijeenkomst was in 1844 in de schuur van deze werf.

Deze werf werd in de loop der 1880-er jaren verkocht aan een oomzegger van Ate Pieters, Pieter Haikes (1845-1900), zoon van Haike Pieters van der WERFF. Pieter Haikes had voorheen de werf aan de Noorderdwarsvaart. Later was zijn zoon Haike Pieters (1870-1956) hellingbaas en scheepsbouwer op deze werf.