Brugt Harmens BERGSMA 1917 - 1921

1917 - 1920:

Volgens het boek "Om priis en eare, Utslaggen fan it skûtsjesilen" van Gosse Blom heeft een B. BERGSMA van Terhorne in 1918 en 1920 meegedaan met een schip genaamd "Twa Famkes":
  1. 1918, snein 25 augustus, 4 md, Terherne, "ZV Onder Ons", 1 B. Bergsma (T), 2 U. de Jong;
  2. 1920, snein 5 septimber, 3 md, Terherne, "ZV Onder Ons", 1 T. Koen, 2 B. Bergsma (T).
Zeilwedstrijd Terhorne, 25 augustus 1918
Zondag 25 augustus 1918.
Deze B. BERGSMA is zeer waarschijnlijk Brugt Harmens BERGSMA, schipper, geboren 13 augustus 1878 te Franeker, overleden op 3 december 1940 te Akkrum, zoon van Harmen Johannes BERGSMA en Jantje Atzes van der SCHOUW.
Grafsteen Brugt Bersgma op kerkhof te Terhorne
Grafsteen op kerkhof te Terhorne.

1917:

In 1917 woonde Brugt BERGSMA met zijn gezin in Akkrum. Zij kwamen van Terhorne en stonden sinds 17 augustus 1914 ingeschreven in Akkrum, volgens het bevolkingsregister van Utingeradeel 1890-1922 (Boek Akkrum II, blad 46). Ze woonden aan de wal, eerst op nummer 82 en later op nummer 389.
Brugt en zijn kinderen waren lid van de Doopsgezinde kerk, net zoals Gerrit RIJPKEMA en zijn gezin.
Brugt zijn vrouw Stijntje was Nederlands Hervormd.

Volgens het bevolkingsregister van Utingeradeel 1890-1922 (Boek Schippers, blad 146) is Brugt BERGSMA (met zijn hele gezin) op 8 augustus 1917 ingeschreven als wonende in Terhorne op een schip.
Zijn beroep is dan arbeider.
Het is aannemelijk dat Gerrit RIJPKEMA in 1917 de "Twa Famkes" verkocht aan Brugt BERGSMA. Dit gaf Brugt de mogelijkheid om weer te wonen in de plaats waar hij was opgegroeid.

1921:

Hepkema's courant, 9 augustus 1921
Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's courant), 9 augustus 1921

In de Hepkema van 9 augustus 1921 biedt Brugt Bergsma de "Twa Famkes" te koop aan. Hij heeft dan de halve motorbeurt Terhorne, Akmarijp, Sneek, Leeuwarden overgenomen van J. Feenstra. De koper van de "Twa Famkes" was hoogstwaarschijnlijk Tjitze Annes ZWIERSTRA.

1921 - 1937:

Nieuwsblad van Friesland, 30 december 1927
Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's courant), 30 december 1927
In het boek "Met Beurtschippers en boderijders door Friesland" staat de volgende foto:
Terhorne, beurtschip en vrachtauto J. en B. Bergsma
"Terhorne Met het beurtschip aan de wal en de vrachtauto onderhielden J. en B.
BERGSMA op dinsdag diensten naar Sneek en op donderdag naar Leeuwarden."
J. BERGSMA is Johannes Harmens BERGSMA, geboren 8 juni 1872 te Terhorne, overleden 27 november 1947 te Leeuwarden, de oudste broer van Brugt.

Het kenteken van de vrachtauto op de foto is waarschijnlijk B-9643, afgegeven: 21 oktober 1925 aan Johannes BERGSMA, Terhorne, gemeente Utingeradeel.

Het beurtschip op de foto is de "Terhorne". De oude foto is waarschijnlijk tussen 21 oktober 1925 (afgifte kenteken B-9643) en 4 augustus 1937 (toen verkochten de BERGSMA's de dienst) gemaakt.