Veranderingen skûtsje "Twa Famkes"

1932 Vermindering laadvermogen

Ansichtkaart, Poppingawier
Ansichtkaart, Poppingawier. Foto genomen tussen 1923 en 1926.

In 1932 liet Tjitze ZWIERSTRA het schip hermeten. Uit de meetnoties L 2380 N blijkt dat de den ("riiswarring") 2 cm verlaagd is. Mede doordat het schip ongeladen dieper ligt, is het laadvermogen afgenomen, van 32,718 ton naar 29,211 ton.

1954 Ombouw tot woonschip

P Draaijer Overal Thuis Amsterdam
P Draaijer Overal Thuis Amsterdam Naambord op verhoogde ruim.

In 1954 bouwde Pieter DRAAIJER het schip om naar een woonschip. Dit gebeurde in Amsterdam, aan de Nieuwe Teertuinen. Het ruim werd opgehoogd zodat stahoogte ontstond. De roef bleef behouden, de originele betimmering werd verwijderd.
Mast, giek en zwaarden zijn verdwenen.
Voor zijn het naambord en de twee voorbolders nog aanwezig.
De beide dochters Lutgerdina en Harmke sliepen in de roef. Helemaal achterin sliep zoon Hindrik. Pieter en zijn vrouw Hiltje sliepen in het gedeelte waar vroeger het ruim was.

1956 - 1959 Plaatsing stuurhut

Achter de roef werd een stuurhut geplaatst. Volgens de familie Draaijer is dit gebeurd aan de Jacob van Lennepkade. Op een foto gemaakt op 10 maart 1959, door J.M. Arsath Ro'is, is de stuurhut herkenbaar.
Siebe Tjalling Bis, omstreeks 1915, foto ter ere van zijn diensttijd
Siebe Tjalling Bos, omstreeks 1915.
Vanaf 1960 sliep Siebe Tjalling BOS in de stuurhut.

1963 - 1978 Verwijdering dekken, mastkoker en roef

Jacob van Lennepkade t/o nr 19, 1987
Jacob van Lennepkade t/o nr 19, 1987

Ergens tussen 1963 en 1978 werden de dekken, mastkoker en de roef verwijderd en vervangen door een grote houten opbouw. Wie de eigenaar was, is nog onbekend. In 1987 werd de opbouw groen geverfd.

1997 - 1999 Herbouw dekken, mastkoker en roef

Osingahuizen, augustus 1999
Osingahuizen, augustus 1999

Nadat Freek VERKERK het schip verkocht, werd de houten opbouw verwijderd en nieuwe dekken, roef en mastkoker aangebracht door Jelle TALSMA.
Rekening houdend met de eisen van de IFKS plaatste hij de mast zo achterlijk als toegestaan was. Het originele fundament van de vroegere mastkoker is nog in het schip aanwezig. De mast staat nu circa 2 meter naar achteren, waardoor het voordek vergroot is.
Ook het achterdek wordt circa 35 cm langer. De restanten van het oude roefschot zijn nog aanwezig. Het nieuwe roefschot staat 1 spant (circa 35 cm) naar voren.
Er is geen piekeschot aangebracht, ook zijn er geen restanten van een oud piekeschot aanwezig.

1999 Repareren poortjes

Verwijderder restanten poortjes
Verwijderder restanten poortjes

Nadat Pieter JANSMA in 1999 het schip kocht, haalde hij de dubbelingen van de kont en liet poortjes plaatsen. Vroeger had het schip hele kleine poortjes.
Drachten, eind 1999
Drachten, eind 1999

2000 Verwijdering dubbelingen

Drachten, begin 2000
Drachten, begin 2000

Pieter JANSMA haalde ook de dubbelingen aan stuurboord weg.

2000 Inbouw motor

Warten, voorjaar 2000
Warten, voorjaar 2000

In 2000 liet Pieter JANSMA een motor inbouwen. Hiervoor moest een deel van de achterscheg worden verwijderd.