Bemanning skûtsje "Twa Famkes"

Achterdek

Schipper en adviseur

Jelle en Pieter Jansma
Jelle Jansma, adviseur en Pieter Jansma, schipper (2001)

Grootschoot

Albert Kool, Gerwin Dokter, Gerard van der Wal
Albert Kool (2014), Gerwin Dokter (2008), Gerard van der Wal (2014)

Zwaarden

Ineke van Leer
Ineke van Leer, (2001)

Harm van Zwol
Harm van Zwol, vanaf 2011

Tussendek

Zeiltrim

Richard van der Zee
Richard van der Zee, (2008)

Voordek

Fok

Leo van Leer, Jan Ids Douma, Koert Jansma
Leo van Leer (2001), Jan Ids Douma (2014), Koert Jansma (2001)

Uitkijk

Frits van der Wal (2011)
Frits van der Wal (2011)