Haicke Pyters van der Werff -- IV --

Haicke Pyters van der WERFF, geboren 1760, overleden te Smallingerland op 9 augustus 1813, zoon van Pyter HAICKES en Antje BOUWES.
Haicke is getrouwd in 1787 met Sytske MINNES, geboren 1754, overleden te Smallingerland op 18 januari 1834, dochter van Minne BERENDS en Fokjen HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
  • 1 : Fokjen Haickes van der WERFF, geboren in 1789, overleden te Dordrecht op 11 juli 1877, weduwe. Fokjen trouwde met Hans Jakobs van der KAMP.
  • 2 : Pieter Haickes van der WERFF, geboren te NoorderDrachten (Smallingerland) in 1790, overleden te Smallingerland op 18 oktober 1825.
  • 3 : Minne Haickes van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) in 1792. Minne is getrouwd te Smallingerland op 4 april 1818, op 24-jarige leeftijd, met Fokjen Molles PASMA (23 jaar), geboren te Opeinde (Smallingerland) in 1795, dochter van Molle Libbes PASMA en Antje RODES. Minne was scheepstimmerman, maar later herbergier.
Haicke Pyters, de eerste die de achternaam Van der Werff had. Nam de werf van zijn vader aan de Noorderdwarsvaart over in 1795. De werf werd in 1813 overgenomen door zoon Pieter Haickes van der Werff.

-- V --

Pyter HAICKES, geboren in 1731, overleden in 1795, zoon van Haicke PYTERS en Antje MARTENS.
Haicke is getrouwd (1) te Drachten (Smallingerland) op 22 april 1759 met Antje BOUWES.
Uit dit huwelijk:
  • 1 : Haicke Pyters van der WERFF, geboren 1760, overleden te Smallingerland op 9 augustus 1813, gehuwd.
  • 2 : Janke Pyters van der WERFF, geboren 1765, overleden te Smallingerland op 5 april 1815, weduwe. Janke is getrouwd in 1786 met Jan GERRITS.
  • 3 : Antje Pyters van der WERFF, geboren 1772, overleden te Smallingerland op 6 september 1853, weduwe. Antje is getrouwd in 1795 met Atze Hendriks van der SLUIS, geboren in 1773, overleden in 1804.
Haicke is getrouwd (2) te Drachten (Smallingerland) op 26 mei 1776 met Aaltje SAAKES.
Uit dit huwelijk:
  • 4 : Sake Pyters van der WERFF, geboren 1779, overleden te Smallingerland op 11 december 1848, ongehuwd.
  • 5 : Trijntje Pyters van der WERFF, geboren 1782.

Toen Pyter Haickes oud genoeg was huurde hij samen met zijn moeder de scheepswerf aan de Noorderdwarsvaart van Douwe Auckes. Bij zijn overlijden in 1795 legateerde hij de werf aan zijn oudste zoon Haicke Pyters.
-- VI --

Haicke PYTERS.
Haicke is getrouwd met Antje MARTENS, geboren in 1702, overleden in 1755.
Uit dit huwelijk:
  • 1 : Pyter HAICKES, geboren in 1731, overleden in 1795.

Haicke Pyters was in 1729 huurder van een "huys en schuythuys in de Suyder-Dragten", een scheepswerf in de Zuider Drachten. Hij begon daar met het bouwen van houten scheepjes. Deze scheepjes waren hoofdzakelijk bestemd voor de turfvaart, maar ook de boeren en de middenstanders konden bij hem terecht. Hij stierf jong. Zijn vrouw Antje Martens zette de zaak voort. Zij verhuisde in 1752 naar de Noorder-Drachten, waar ze zich vestigde aan de Noorderdwarsvaart om aldaar een scheepswerf te huren van Douwe Auckes. Ze woont naast de werf.