Koopakte 1 juni 1987 van het skûtsje "Twa Famkes"

Op 1 juni 1987 verkoopt Marina Alexandra HUGENHOLTZ het skûtsje "Twa Famkes" aan Sjerp TWIJNSTRA en Jolien DE GRAAF BIERBRAUWER. Het skûtsje wordt in de akte als volgt omschreven:
het stalen woonschip genaamd "Overal Thuis", met dek, zonder voortstuwingswerktuig, gebouwd in Warga in negentienhonderdtwaalf, lang zestien meter en vier en twintig centimeter, breed drie meter en acht en veertig centimeter volgens meetbrief nummer 15814 ingeschreven op vier oktober negentienhonder vier en vijftig bij de scheepsmetingsdienst in het metingsdistrict Amsterdam, met ligplaats te Amsterdam in de Jacob van Lennepkade tegenover nummer 19.
Koopakte 1 juni 1987, voorblad
Koopakte 1 juni 1987, blad 1
Koopakte 1 juni 1987, blad 2