Koopakte werf Warga 7 juni 1889

Tjibbele Ates van der WERFF kocht op 7 juni 1889 "een scheepshelling, huizen en een schiphuis te Warga" voor de som van ƒ 1.800,-- van Jan EINDHOVEN, zonder beroep, wonende te Parijs.
Koopakte Werf 7 juni 1889 Blad 1

Koopakte Werf 7 juni 1889 Blad 2

Koopakte Werf 7 juni 1889 Blad1