Meetnotities skûtsje "Twa Famkes" 1912

Vanaf 1899 tot de oprichting van de Scheepsmetingsdienst in 1934 werd de meting van schepen verzorgd door de Belastingdienst. Het meten gebeurde in een groot aantal districten, zoals Sneek [S], Leeuwarden [L], Hoogezand [Hz], Gouda en Winschoten. Alle metingen werden eerst genoteerd in meetboekjes, overgenomen in meetstaten en tenslotte ingeschreven in liggers. Hieronder de meetnotities die de scheepsmeter maakte in 1912, vastgelegd in het meetboekje. De meting werd genoteerd onder numeer L1297N.
Meetnoties L1297N blad 1
Meetnoties L1297N blad 2
Meetnoties L1297N blad 3
Meetnoties L1297N blad 4