Meetbrief skûtsje "Twa Famkes" 1912 - L 1297 N

Helaas is de meetbrief, die in 1912 werd opgemaakt, verloren gegaan. Ook een kopie van de meetbrief is niet meer beschikbaar. Wel is de meetligger bewaard gebleven.
Meetligger L1297N
Deze meetligger bevat de nu volgende gegevens:
Omschrijving kolom Inhoud
Nummer van Inschrijving. 1.
1297
NAAM OF KERNSPREUK VAN HET VAARTUIG. 2.
Twâ Famkes
NAAM EN WOONPLAATS VAN DEN EIGENAAR. 3.
G. H. RIJPKEMA
te
Terhorne
Soort van vaartuig, wijze van constructie (hout, metaal of gemengd) en van stoomschepen het getal effectieve paardekrachten. 4.
Roefschip
ijzer
Plaats waar en jaar waarin het schip is gebouwd. 5.
Warga
1912
Grootste lengte (zonder het roer). Meters. 6
16.26
Grootste wijdte. Meters. 7
3.47
Laad-vermogen. Kilogram. 8
32.718
PLAATS EN DAGTEEKENING van de meting. 9
Warga
7 juni 1912
PLAATS EN DAGTEEKENING van de hermeting. 10
AANTEKENINGEN betreffende hermetingen en veranderingen van de naam (Nieuwe namen, enz worden in de betrekkelijke kolommen met rooden inkt vermeld). 11 Den 28 juli 1932 te Leeuwarden gemeten onder L 2380 N.
De meetnoties van deze meting zijn ook bewaard gebleven.