Meetnotities skûtsje "Twa Famkes" 1932

Vanaf 1899 tot de oprichting van de Scheepsmetingsdienst in 1934 werd de meting van schepen verzorgd door de Belastingdienst. Het meten gebeurde in een groot aantal districten, zoals Sneek [S], Leeuwarden [L], Hoogezand [Hz], Gouda en Winschoten. Alle metingen werden eerst genoteerd in meetboekjes, overgenomen in meetstaten en tenslotte ingeschreven in liggers. Hieronder de meetnotities die de scheepsmeter maakte in 1932, vastgelegd in het meetboekje. De meting werd genoteerd onder numeer L2380N.
Meetnoties L2380N blad 1
Meetnoties L2380N blad 2
Meetnoties L2380N blad 3
Meetnoties L2380N blad 4
Meetnoties L2380N blad 5