Meetbrief skûtsje "Twa Famkes" 1932 - L 2380 N

Helaas is de meetbrief, die in 1932 werd opgemaakt, verloren gegaan. Ook een kopie van de meetbrief is niet meer beschikbaar. Wel is de meetligger bewaard gebleven.
Meetligger L2380N

Deze meetligger bevat de nu volgende gegevens:
Omschrijving kolom Inhoud
Nummer van Inschrijving. 1.
2380
Naam of kernspreuk van het vaartuig. 2.
Oerâl Thûs
Soort van vaartuig, wijze van constructie. 3.
Roefschip
ijzer
Werf van aanbouw en dagteekening van de tewaterlating. 4.
Warga
1912
Grootste lengte (zonder roer en boegspriet). Meters. 5
16.17
Grootste breedt. Meters. 6
3.46
Waterverplaatsing. Kub. Meters. 7
29.211
Plaats en dagtekening van de meting. 8
Leeuwarden
28 juli 1932
Plaats en dagtekening van de hermeting. 9
vroeger L 1297 N
AANTEKENINGEN betreffende hermetingen en nieuwe metingen, alsmede verandering van den naam of de kernspreuk van het vaartuig. 10
Extra Meetligger L2380N
De meetnoties van deze meting zijn ook bewaard gebleven.