Scheepswerf "de Onderneming"

Hendrik Hendriks POSTMA, werfbaas 1874 - 1881

De geschiedenis van deze werf begint in 1874. Op 24 december 1874 koopt Hendrik Hendriks POSTMA, scheepstimmerman uit Heerenveen, een stuk land liggend "noordelijk van de "Ald Haven", de eertijds deels al gedempte opvaart naar het "Ald Slot" en westelijk van de Wergeasterfeart", voor 1200 gulden.
In 1875 sticht hij hier een werf, bestaande uit een timmerschuur, spaanhok, secreet, drie woningen onder één kap en twee hellingen.

Leeuwarder courant 13 juni 1876 Leeuwarder courant 8 augustus 1876 Leeuwarder courant 5 juni 1877
Leeuwarder courant 13 juni en 8 augustus 1876, 5 juni 1877

In 1881 raakt POSTMA in een faillissement en volgt gewongen verkoop.

Leeuwarder courant 10 mei 1881 Leeuwarder courant 8 juni 1881
Leeuwarder courant 10 mei 1881 en 8 juni 1881

De genoemde goederen bestaan dan uit 3 schepen, welke op de werf in aanbouw waren. Deze worden afzonderlijk verkocht. Het werfterrein zelf, met zijn al genoemde opstallen, wordt in de finale verkoop op 28 juli 1881 verkocht aan Jan EINDHOVEN voor de prijs van 2010 gulden.

Tjibbele Ates van der WERFF, werfbaas 1881 - 1926

Tjibbele Ates van der WERFF begon op 1 oktober 1881 als zelfstandig scheepsbouwer te Warga.
Leeuwarder courant 1 oktober 1881
Leeuwarder courant 1 oktober 1881
Hij huurde de werf van Jan EINDHOVEN. Hij kocht op 7 juni 1889 "een scheepshelling, huizen en een schiphuis te Warga" voor de som van ƒ 1.800,-- van Jan EINDHOVEN, zonder beroep, wonende te Parijs. Jan EINDHOVEN liet zich vertegenwoordigen door Alexis Duco HARMENS, handelaar wonende te Harlingen, geboren te Harlingen op 6 februari 1858, zoon van Wyger HARMENS en Houkjen BOLMAN.
Op 12 juli 1922 werd de werf ingeschreven in het "Handelsregister van de Kamer van Koophandel" te Leeuwarden.
Wergea, Nieuwe Hoek
Wergea, Nieuwe Hoek. Op de achtergrond de scheepswerf "de Onderneming".
Foto van voor 1917 toen de oliemolen van Hoekstra/Kooistra werd afgebroken.
Werfplaatje T.A. van der Werff

Voordat zijn vader ( Ate Pieters van der WERFF) de werf aan de Langewijk echter verkocht en voordat hij zijn werf in 1881 te Warga begon, heeft Tjibbele Ates zijn vak geleerd op de helling aan de Langewijk.
Ate Tjibbeles (1881-1960), de oudste zoon van Tjibbele Ates heeft op zijn beurt het vak in Warga geleerd.
Dat de skûtsjes van Tjibbele Ates, Haike Pieters, Oebele Pieters en Ate Tjibbeles allemaal dezelfde ronde trekken vertonen, kan verklaard worden door het feit dat de opleiding van al deze heren is gebaseerd op de "technologie" die gebruikt werd op de werf aan de Langewijk.
Wel kunnen vreemde invloeden vanuit Harlingen en Gorredijk overgewaaid zijn naar de werf op het Buitenstverlaat. De eerste Van Der WERFF op het Buitenstverlaat te Drachten, Haike Pieters (1814-1880) had namelijk zijn leerlings- en gezellentijd doorgebracht in Gorredijk en Harlingen voordat hij zich op het Buitenstverlaat vestigde.
Zijn kleinzonen Haike Pieters (1870-1956) en Oebele Pieters (1877-1947), hebben vrijwel zeker hun opleiding gehad op de werf aan de Lange Wijk te Drachten.
Dat de Bûtenvallaatster skûtsjes een iets eigener vorm hebben, is met bovengenoemde vreemde invloeden eveneens verklaard.
Overigens hebben de "Drachtsters" hun opleiding voor de techniek van de ijzeren scheepsbouw in ieder geval gedeeltelijk in De Like in Groningen gehad.
Leeuwarder courant 19 juli 1902
Leeuwarder courant 19 juli 1902
Scheepswerf 'de Onderneming', Warga
De scheepshelling (een langshelling) van Tjibbele Ates van der Werff aan de Nieuwe Hoek.
Foto van na 1903 toen het woonhuis bij de werf is gebouwd.
Volgens Jelmer Kuipers, van "Foar de neiteam", zijn er 32 ijzeren skûtsjes gebouwd in Warga. Dit aantal is gebaseerd op het aantal ijzeren skûtsjes dat teruggevonden is in de archieven van de scheepsmetingsdienst te Rotterdam. Deze metingen werden vanaf 1899 verricht.
Scheepswerf 'de Onderneming', 1906
Deze foto is van 1906. Wat zou er in het hok staan?
Leeuwarder courant 5 januari 1912
Leeuwarder courant 5 januari 1912
'Concordia I', motorschip gebouwd in 1914 voor Hendrik Jan HAVERS te Zwolle
De "Concordia I", motorschip gebouwd in 1914 voor Hendrik Jan HAVERS te Zwolle
De Concordia I is op 24 april 1929 gemeten (L1820N). Lengte 23,63 m, breedte 3,82 m, holte 1,19, 43,751 ton. Het schip was toen in eigendom bij H. en K. HAVERS & Zn te Zwolle.
Brandmerk "146 B Leeuw 31".
WERF(F)BOEK van Ate van der Werff
Foto uit WERF(F)BOEK van Ate van der Werff, 2009.

Barteld Tjibbeles van der WERFF, werfbaas 1927 - 1977

Na het overlijden van Tjibbele Ates op 17 oktober 1926 werd er een openbare veiling gehouden van de onroerende goederen. Bij finale veiling op 4 mei 1927 kwam zijn zoon Barteld Tjibbeles van der WERFF, via een strooman, in het bezit van de werf en de bijbehorende huizen.
Motorkruiser Hilda, Zaterdagmiddag 2 augustus 1930.
Motorkruiser Hilda, Zaterdagmiddag 2 augustus 1930.

Boele Bartelds van der WERFF, werfbaas 1977 - 2001

Boele is de zoon van Barteld Tjibbeles van der WERFF.

Pieter Postma, werfbaas 2001 - nu

Pieter POSTMA is getrouwd met Jannie van der WERFF, dochter van Boele Bartelds van der WERFF.
Jachtwerf vander Werff
September 2006, 125-jarig bestaan.
Momenteel houdt het bedrijf zich bezig met winterberging (zowel buiten als overdekt), reparatiewerk, inbouw van motoren, doe-het-zelfloodsen, stacaravanpark voor 50-plussers, restauratie van historische schepen.