Pieter Haickes van der Werff -- III --

Pieter Haickes van der WERFF, geboren te NoorderDrachten (Smallingerland) in 1790, overleden te Smallingerland op 18 oktober 1825, zoon van Haicke Pyters van der WERFF en Sytske MINNES.
Pieter is getrouwd op te Drachten (Smallingerland) op 9 september 1814 op 23-jarige leeftijd met Hinke Ates van VEEN (19 jaar), geboren te NoorderDrachten (Smallingerland) in 1795, overleden te Smallingerland op 8 november 1880, dochter van Ate Pieters van VEEN en Froukje SJOERDS.
Uit dit huwelijk:
  • 1 : Haike Pieters van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 7 december 1814, overleden in 1880.
  • 2 : Sietske Pieters van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 1 december 1816. Sietske is getrouwd te Smallingerland op 15 mei 1841, op 24-jarige leeftijd met Lourends Wijnands HOEKERS (25 jaar) geboren te Harlingen in 1816, zoon van Wijnand HOEKERS en Elsje de MOL.
  • 3 : Ate Pieters van der Werff, geboren te Drachten (Smallingerland) op 19 april 1819, overleden te Smallingerland op 5 april 1890.
  • 4 : Pieter Pieters van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 9 november 1821, overleden te Smallingerland op 21 juni 1907, weduwnaar. Pieter is getrouwd te Smallingerland op 29 maart 1845, op 23-jarige leeftijd, met Trijntje Roels VELLINGA (21 jaar), geboren te Drachten (Smallingerland) in 1824, dochter van Roel Fokkes VELLINGA en Jeltje Jans KOOISTRA.
  • 5 : Froukjen Pieters van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) in 1825. Froukjen is getrouwd te Smallingerland op 27 juni 1846, op 21-jarige leeftijd, met Rienk Pieters HOF (26 jaar), geboren te Donkerbroek in 1820, zoon van Pieter Rienks HOF en Aaltje Wiebes VEENSTRA.

Helling aan de Noorderdwarsvaart, 1925
Helling aan de Noorderdwarsvaart (foto uit 1925).

Pieter Haickes van der Werff nam in 1813, na het overlijden van zijn vader, de werf van zijn vader aan de Noorderdwarsvaart (NoorderDrachten 302) over. Bij het overlijden van zijn vader was hij nog te jong, daarom nam zijn moeder, Sytske Minnes de leiding over. Zij tekende op 6 april 1814, bij notaris Janus van der Veen het contract voor het bouwen van een 'hekschuitehol' voor Minne Sipkes Veeninga.
Na het overlijden van Pieter in 1825 blijft Sietske Minnes de zaken regelen totdat in 1831 de werf wordt verhuurd aan de weduwe van Pieter, blijkens een huurcontract van 24 april 1831: Dit betreft de verhuur van een huis en een helling te Drachten, huursom ƒ 150,-- per jaar - Sietske Minnes te Drachten, weduwe van Haayke Pieters van der Werf als verhuurder - Hinke Ates van Veen te Drachten, weduwe van Pieter Haaykes van der Werf als huurder.