Gerrit Hantjes RIJPKEMA

1912 - 1917:

Via onderzoek van Jelmer Kuipers, van "Foar de neiteam", is ondekt dan ene G H RIJPKEMA te Terhorne de eerste eigenaar was van de "Twâ Famkes".
Deze G H RIJPKEMA is waarschijnlijk Gerrit Hantjes RIJPKEMA, geboren in Terhorne op 1 februari 1875, overleden 18 mei 1960 te Bloemendaal, zoon van Hantje Gerrits RIJPKEMA en Fettje Hommes WESTRA.
De familie RIJPKEMA omstreeks 1900-1905
De familie RIJPKEMA omstreeks 1900-1905, met Hantje RIJPKEMA en Fettje WESTRA vooraan in het midden. Gerrit RIJPKEMA en zijn vrouw Jacoba van der MEULEN staan rechts op de foto. Links naast Gerrit staat Homme RIJPKEMA, ook schipper.
Gerrit (schippersknecht) is getrouwd op donderdag 29 mei 1902 met Jacoba Douwes van der MEULEN (dienstmeid), geboren in Terhorne op 26 december 1874, dochter van Douwe Sjoerds van der MEULEN en Wiggeltje Gerrits BOETJE.
Gerrit en Jacoba kregen 3 dochters:
  1. Fettje, geboren in Terhorne op 30 mei 1903, overleden 29 juni 1903 in Terhorne;
  2. Fettje, geboren (in een schip) in Weidum op 9 december 1904;
  3. Wiegertje, geboren in Terhorne op 8 september 1907.
Fettje RIJPKEMA omstreeks 1905 Wiegertje RIJPKEMA omstreeks 1908
Twa Famkes
Foto's gemaakt door Fotograaf Lambertus van der Feer Bothnia Kade 60 Sneek (1895-1918).

Nieuwblad van Friesland, 20 oktober 1909
Nieuwsblad van Friesland, 20 oktober 1909.
Advertentie uit het Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's courant). Betreft waarschijnlijk Wiegertje RIJPKEMA.

Volgens het bevolkingsregister van Utingeradeel 1890-1922 ( Boek Schippers, blad 158) woonde de familie RIJPKEMA in Terhorne op een schip.
Tot juni 1912 was dat een houten roefschip van 23,655 ton, lang 13,63 m, breed 3,19 m, genaamd "De vrouw Jacoba" (meting L835N, gemeten 20 september 1904).
"De vrouw Jacoba" was vernoemd naar Jacoba van der MEULEN, de vrouw van Gerrit RIJPKEMA.
Nieuwblad van Friesland, 15 juni 1912
Nieuwsblad van Friesland, 15 juni 1912.
Advertentie uit het Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's courant). Blijkbaar had Gerrit RIJPKEMA "De vrouw Jacoba" ingeruild voor de "Twa Famkes".

Vanaf juni 1912 woonde de familie RIJPKEMA op de "Twa Famkes" genoemd naar Fettje en Wiegertje.
De twa famkes zijn dan 7 en 4 jaar.
Zandsloot en Horne, Terhorne Zandsloot en Horne, Terhorne.
Ansichtkaart van de winkelier H. DUISTERHOUT uit Terhorne.

Het is niet zeker dat de "Twa Famkes" hier ook een ligplaats had.

Nieuwblad van Friesland, 15 maart 1913
Nieuwsblad van Friesland, 15 maart 1913.
Advertentie uit het Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's courant). Blijkbaar kon Jacoba RIJPKEMA-VAN DER MEULEN het werk op de "Twa Famkes" niet aan.

Nieuwblad van Friesland, 30 september 1914
Nieuwsblad van Friesland, 30 september 1914.
Advertentie uit het Nieuwsblad van Friesland (Hepkema's courant). De familie RIJPKEMA werd geplaagd door ziekte. Uit deze advertentie blijkt dat Gerrit RIJPKEMA turfhandelaar was.

1916:

Volgens het bevolkingsregister van Utingeradeel 1890-1922 ( Boek Schippers, blad 158) is Wiegertje RIJPKEMA op 22 augustus 1916 vertrokken naar Arnhem. Wiegertje was toen bijna 9 jaar.
Waarschijnlijk was haar moeder toen al ernstig ziek.
Skûtsje de 'Drie Gebroeders' Skûtsje de "Drie Gebroeders". De "Drie Gebroeders" (Hantje, Harmen en Gerrit) waren neven van de "Twa Famkes" (Fettje en Wiegertje).
De schipper van de "Drie Gebroeders" was Homme Hantjes RIJPKEMA (1877 - 1921), broer van Gerrit.
Het model is gemaakt door een zoon van Homme, Gerrit Hommes RIJPKEMA (1911 - 1978).
In 1916 liet Homme de "Drie Gebroeders" meten in Sneek (meting S1138N).
Het houten schip was toen al met ijzer omkleed, dit werd ook wel het doodskleed genoemd. De "Drie Gebroeders" was in 1888 gebouwd in Franeker. In 1916 was het schip dus 28 jaar oud.
"De vrouw Jacoba" van Gerrit RIJPKEMA was ongeveer even groot als de "Drie Gebroeders", 23 ton.
Toen Gerrit RIJPKEMA in 1912 de "Twa Famkes" liet bouwen, kreeg de "Twa Famkes" circa 9 ton meer laadvermogen dan de "De vrouw Jacoba". Dit is een capaciteitsuitbreiding van bijna 40%!

1917:

Volgens het bevolkingsregister van Utingeradeel 1890-1922 ( Boek Schippers, blad 158) zijn Gerrit RIJPKEMA, zijn vrouw Jacoba en zijn dochtertje Fettje vertrokken naar Akkrum.
Ze staan daar ingeschreven in bevolkingsregister van Utingeradeel 1890-1922 (Boek Akkrum IV, blad 5) op 15 september 1917.
Het beroep van Gerrit is eerst schipper, later vlaswerkman.
Ze wonen nu aan de wal, eerst op nummer 502, later op 489.
Akkrum. Dorpsgezicht Akkrum. Dorpsgezicht.
Is dit skûtsje de "Twa Famkes"?

In 1917 woonde ook Brugt BERGSMA met zijn gezin in Akkrum. Zij kwamen van Terhorne en stonden sinds 17 augustus 1914 ingeschreven in Akkrum, volgens het bevolkingsregister van Utingeradeel 1890-1922 (Boek Akkrum II, blad 46). Ze woonden aan de wal, eerst op nummer 82 en later op nummer 389.
Brugt en zijn kinderen waren lid van de Doopsgezinde kerk, net zoals Gerrit RIJPKEMA en zijn gezin.
Brugt zijn vrouw Stijntje was Nederlands Hervormd.
Volgens het bevolkingsregister van Utingeradeel 1890-1922 (Boek Schippers, blad 146) is Brugt BERGSMA (met zijn hele gezin) op 8 augustus 1917 ingeschreven als wonende in Terhorne op een schip.
Zijn beroep is dan arbeider.
Het is aannemelijk dat Gerrit RIJPKEMA in 1917 de "Twa Famkes" verkocht aan Brugt BERGSMA. Dit gaf Brugt de mogelijkheid om weer te wonen in de plaats waar hij was opgegroeid.

1919:

Jacoba RIJPKEMA-van der MEULEN is op 1 april 1919 overleden te Akkrum.

1919 - 1958, Wiegertje RIJPKEMA:

Dochter Wiegertje woonde al in Arnhem sinds 1916, waarschijnlijk in het psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze. Vanaf 2 februari 1920 woonde Wiegertje weer bij haar vader in Akkrum. Vanaf 31 januari 1944 woonde Wiegertje in Franeker, in de psychiatrische inrichting.
Wiegertje overleed op 5 december 1958 te Harlingen.

1919 - 1960, Gerrit RIJPKEMA:

Gerrit RIJPKEMA hertrouwde in 1927 met Wietske de VRIES, geboren 26 oktober 1876 te Schoterland, overleden 9 november 1952 te Akkrum, weduwe van Freerk de VRIES.
Na de dood van Wietske, in 1952, trok Gerrit eerst bij zijn dochter Fettje in, te Velsen. Later is Gerrit verhuisd naar Bloemendaal, waar hij op 18 mei 1960 overleed.
Akkrum. Grafsteen van Wietske de VRIES
Akkrum. Grafsteen van Wietske de VRIES.

1919 - 1976, Fettje RIJPKEMA:

Dochter Fettje RIJPKEMA is op 24 april 1919 vertrokken naar Haren in Groningen. Daar woonde haar tante Bartje, een zuster van Jacoba, die getrouwd was met Klaas OENEMA. Op 7 mei 1925 is Fettje getrouwd in Haskerland met Jitze HOFMA, schipper, geboren 30 november 1902 te Joure, overleden 15 februari 1950 te Haarlem, zoon van Tjeerd HOFMA en Pietertje OOSTWOUD. Kinderen uit dit huwelijk:
  1. Gerrit HOFMA, geboren in Haskerland op 19 februari 1929, overleden 20 juni 2003, gehuwd met Francisca Jacoba van ETTEN;
  2. IJnskje Pietertje HOFMA, geboren in Steenwijk op 31 juli 1936.
Op 2 augustus 1951 is Fettje getrouwd in Velsen met Dirk WUIS, geboren op 10 april 1900 te Texel.
Fettje is overleden op 19 juni 1976 te Haarlem.