Vleugelklassement Skûtsjes IFKS Kleine a klasse

Dit klassement is gebaseerd op het aantal eerste, tweede en derde plaatsen dat een schipper heeft behaald tijdens officiële IFKS-wedstrijden (kampioenschappen) van de kleine klasse in 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2022 en 2023. Sinds 1995 worden skûtsjes korter dan 17.10 ingedeeld in de kleine klasse van de IFKS. Deze kleine klasse werd van 1995 - 1998 "B-klein" genoemd. Vanaf 1999 wordt deze klasse "A-klein" genoemd.
Een eerste plaats levert 3 punten op, een tweede 2 en een derde 1.
De vetgedrukte namen zijn schippers die in 2022 in de "A-klein" hebben gevaren.

Voor een totaalplaatje per schip klik hier.
Klas- sering Skûtsje Meting Schipper Aantal 1e Aantal 2e Aantal 3e Punten
1 Lytse Famke e: 17,10 x 3,46
I: 17,10 x 3,47
Johan van der Meulen, 2001 - 2004, 2013 - 2015 10 6 7 49
Rinze Herrema, 2009 - 2012 8 5 5 39
Cathrienus Herrema, 2007 - 2008 5 5 2 27
Fonger de Vlas, 2005 - 2006 2 5 3 19
Jelle van der Meulen, 1995 - 1997 1 3 8 17
Haye Pijl, 1998 - 2000 2 2 6 16
Pieter Jilles Tjoelker, 2016 - 2017 2 4 1 15
Herke Boskma, 2018 - 2019, 2022 - 2023 1 1 2 7
Totaal Lytse Famke, 1995 - 2019, 2022 - 2023 31 31 34 189
2 Goutumer Skûtsje e: 17,02 x 3,54
I: 16,96 x 3,55
Arnold Veenema, 2009 - 2013 11 12 2 59
Kees Jonker, 2003 - 2007 13 4 5 52
Andries Brouwer, 2019, 2022 - 2023 13 2 1 44
Rutger Boonstra, 2015 - 2018 3 6 7 28
Totaal Goutumer Skûtsje, 2003 - 2007, 2009 - 2013, 2015 - 2019, 2022 - 2023 40 24 15 183
3 Lytse Earnewâldster e: 16,54 x 3,46
I: 16,58 x 3,44
Sjoerd Kleinhuis, 1995 - 2018 24 25 19 141
Geale Postma, 2019, 2022 - 2023 1 - - 3
Totaal Lytse Earnewâldster, 1995 - 2019, 2022 - 2023 25 25 19 144
4 Avontuur e: 15,72 x 3,42
V: 16,97 x 3,48
Sietse Broersma, 2006 - 2014 9 12 12 63
Age Bandstra, 2016 - 2019 3 3 - 15
Pieter Osinga, 2003 - 2005 2 2 - 10
Gerrit Heida, 2001 - 2002 2 1 1 9
Joost Terpstra, 2023 - - 1 1
Totaal Avontuur, 2001 - 2014, 2016 - 2019, 2023 16 18 14 98
5 Lutgerdina Smeltekop e: 15,66 x 3,45
V: 17,09 x 3,58
Andries Honing, 1995 - 1998, 2005 - 2012 9 9 2 47
Robert de Gooijer, 1999 - 2004 7 4 2 31
Michiel Adema, 2014 - 2015 - - - -
Bernd de Cneudt, 2019, 2022 - 2023 - 2 - 4
Totaal Lutgerdina Smeltekop, 1995 - 2012, 2014 - 2015, 2019, 2022 - 2023 16 15 4 82
6 Nije Dei e: 13,09 x 3,38
V: 17,06 x 3,43
Jaap Hofstee, 2007 - 2012 4 5 1 23
Harm van der Weiden, 2019, 2022 - 2023 2 4 5 19
Bernd de Cneudt, 2016 - 2018 4 1 1 15
Ruud Schaap, 2014 - 2015 3 2 2 15
Rinze Kijlstra, 2004 - 2007 - - - -
Totaal Nije Dei, 2004 - 2012, 2014 - 2019, 2022 - 2023 13 12 9 72
7 Swanneblom e: 16,81 x 3,53
I: 16,73 x 3,53
Age Veldboom, 2000 - 2004, 2006 - 2007 5 5 7 32
Johan Dankert, 2016 - 2017 - 1 1 3
André Wiersma, 2005 - 1 - 2
Brandt de Vries, 2018 - 2019 - - 2 2
Paul Noordhoek, 2015 - - - -
Totaal Swanneblom, 2000 - 2007, 2015 - 2019 5 7 10 39
8 Welvaart e: 17,12 x 3,57
V: 17,09 x 3,58
Jurjen Posthuma, 2001 - 2010 3 3 5 20
Tsjibbe van der Veer, 2014 - 2019, 2022 - 2023 - 3 3 9
Erwin Boschma, 2011 - 2012 - 2 3 7
Ron Syperda, 2013 - 1 - 2
Totaal Welvaart, 2001 - 2019, 2022 - 2023 3 9 11 38
9 De Tiid Sil 't Leare e: 15,52 x 3,43
V: 17,10 x 3,47
Daan van der Meer, 2015 3 - - 9
Harm van der Weiden, 2016 - 2018 2 1 1 9
Hille Wichers, 2022 - 2023 2 1 - 8
Quirijn Kuiper, 2008 - 2009 - 1 1 3
Martijn Kleintjens, 2018 - 2019 - - 1 1
Hielke Kuiper, 2010 - 2012 - - - -
Totaal De Tiid Sil 't Leare, 2008 - 2012, 2015 - 2019, 2022 - 2023 7 3 3 30
10 Vriendschap e: 14,50 x 3,45
V: 17,04 x 3,47
Sander Meeter, 2002 - 2003, 2019, 2022 - 2023 1 6 5 20
Siete Meeter, 2001 1 2 1 8
Totaal Vriendschap, 2001 - 2003, 2019, 2022 - 2023 2 8 6 24
11 Elisabeth e: 16,50 x 3,54
V: 17,09 x 3,54
Karel Kuiper, 1998 - 2005 3 4 6 23
Bas Krom, 2010 - 2012 1 - - 3
Jitske Visser, 2006 - - - -
Wopko Faber, 2007 - - - -
Niek Verhoeff, 2013 - - - -
Daan van der Meer, 2014 - - - -
Totaal Elisabeth, 1998 - 2007, 2010 - 2014 4 4 6 26
12 Rust na arbeid e: 17,05 x 3,54
I: 16,95 x 3,50
Pieter Jan de Keyser, 1995 - 1999 3 3 5 20
Rudolf le Poole, 2000 - 2005, 2007 - 2009, 2012 - 1 2 4
Martin Brül, 2014 - 1 - 2
Hans van der Marel, 2011 - - - -
Jeroen Weijts, 2013 - - - -
Totaal Rust na Arbeid, 1995 - 2005, 2007 - 2009, 2011 - 2014 3 5 7 26
13 Abbegeaster Skûtsje e: 15,23 x 3,45
V: 17,08 x 3,46
Henk Frankena, 2014 - 2019, 2022 - 2023 2 3 6 18
14 Hoop op Zegen e: 15,30 x 3,31
I: 17,35 x 3,39
Peter de Koe, 1996 5 1 - 17
15 Hoop en Vertrouwen e: 16,88 x 3,48
I: 16,88 x 3,48
Sikke Heerschop, 1995 - 2000 1 3 4 13
Frans Deinum, 2001 - 2008 - - 1 1
Tsjibbe van der Veer, 2009 - 2013 - - 1 1
Brandt de Vries, 2022 - 2023 - - - -
Totaal Hoop en Vertrouwen 1995 - 2013, 2022 - 2023 1 3 6 15
16 Nieuwe Zorg e: 15,28 x 3,35
V: 17,09 x 3,35
André Wiersma, 2008 - 2016 2 1 7 15
17 Hoop op Zegen e: 15,31 x 3,40
V: 17,09 x 3,42
Eelke Boersma, 1998 - 2014 - 1 7 9
Kees Meter, 1995 - - 3 3
Chris van den Berg, 2015 - 2019, 2022 - 2023 - 1 - 2
Totaal Hoop op Zegen, 1995, 1998 - 2019, 2022 - 2023 - 2 10 14
18 Stad Harlingen e: 16,49 x 3,51
V: 17,09 x 3,55
Sikke Tichelaar, 2010 - 2019, 2022 2 2 2 12
19 Hoop op Welvaart e: 16,55 x 3,40
V: 17,09 x 3,40
Harold Veenema, 2005 - 2008 1 1 4 9
Arnold Veenema, 2004 - - 1 1
Totaal Hoop op Welvaart 2004 - 2008 1 1 5 10
20 Twa Famkes e: 16,26 x 3,47
I: 16,165 x 3,471
Pieter Jansma, 2001 - 2019, 2022 - 2023 - 3 3 9
21 Noarderling e: 15,58 x 3,63
I: 15,52 x 3,43
Piet Dijkstra, 2002 - 2008 1 - - 3
Cees Bloemhof, 2001 - - - -
Barry Hofman, 2009 - 2014 - - - -
Totaal Noardeling, 2001 - 2014 1 - - 3
22 Eureka e: 15,30 x 3,37
I: 15,35 x 3,55
Age Veldboom, 1995 - 1999 - 1 1 3
23 Goede Verwachting e: 15,70 x 3,41
I: 15,75 x 3,45
Rienk Visser, 1996 - 1999 - 1 - 2
24 Doeke van Martena e: 14,95 x 3,38
I: 14,89 x 3,23
Bart Siegers, 2000 - 2010 - - 1 1
Irma Joustra, 1995, 1997 - 1999 - - - -
Tim Roosgeurius, 2011 - 2012 - - - -
Rutger Boonstra, 2013 - 2014 - - - -
Riemer de Graaf, 2016 - 2018 - - - -
Hans Brakkee, 2019 - - - -
Totaal Doeke van Martena, 1995, 1997 - 2014, 2016 - 2019 - - 1 1
- Fryslân e: 13,13 x 3,25
I: 13,14 x 3,28
Doede Dijkstra, 1995 - 1996, 2001 - 2002 - - - -
- Nooit Volmaakt e: 14,71 x 3,23
V: 16,93 x 3,42
Bouke van der Vaart, 1995 - 2002 - - - -
Jochem van der Vaart jr., 2003 - 2019, 2022 - 2023 - - - -
Totaal Nooit Volmaakt, 1995 - 2019, 2022 - 2023 - - - -
- Hoop doet Leven e: 17,02 x 3,47
I: 17,10 x 3,50
Eus Nieuwenhuis, 1995 - 1997 - - - -
Frans Deinum, 1998 - 1999 - - - -
Emmo Venema, 2000 - - - -
Koos van Drunen, 2001 - 2004, 2006 - 2019, 2022 - - - -
Totaal Hoop doet Leven, 1995 - 2004, 2006 - 2019, 2022 - - - -
- De Jonge Jacob e: 14,75 x 3,35
I: 14,75 x 3,35
Cees Riezebos, 1995 - 1999 - - - -
Piet Dijkstra, 2000 - 2001 - - - -
Klaas Dijkstra, 2002 - - - -
Siebe Kuipers, 2003 - 2006 - - - -
Cor van der Plas, 2007 - - - -
Jitske Visser, 2010 - - - -
Totaal De Jonge Jacob, 1995 - 2007, 2010 - - - -
- Friesland e: 16,92 x 3,60
I: 17,10 x 3,66
Johannes de Vries, 2019 - - - -

Betekenis Meting:
e: = Eerste Meting
I: = Opgave IFKS
V: = Opgave IFKS (verlengd of verkort)