Tjibbele Ates van der Werff -- I --

Tjibbele Ates van der WERFF, geboren te Drachten (Smallingerland) op 6 augustus 1856, overleden te Warga (Idaarderadeel) op 19 oktober 1926, zoon van Ate Pieters van der WERFF en Baukje Wietzes KAMP.
Tjibbele is getrouwd (1) te Smallingerland op 14 mei 1881, op 24-jarige leeftijd, met Antje van der VEEN (23 jaar oud), dochter van Auke Aizes van der VEEN en Limke Arjens van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:
  • 1 : Lemke van der WERFF, geboren te Warga (Idaarderadeel) op 17 maart 1882, overleden op 7 oktober 1952.
  • 2 : Ate van der WERFF, geboren te Warga (Idaarderadeel)op 1 maart 1888, overleden te Leeuwarden op 16 september 1969. Ate koopt op 12 oktober 1909 een scheepstimmerwerf (en huizen) aan de Schilkampen te Leeuwarden, koopprijs fl. 5743,-- van Oebele Pieters van der WERFF te Leeuwarden.
  • 3 : Boukje van der WERFF, geboren te Warga (Idaarderadeel) op 9 februari 1890.
  • 4 : Auke van der WERFF, geboren te Warga (Idaarderadeel) op 15 mei 1892. Auke nam in 1918 de scheepswerf 'De Volharding' uit Stavoren over.
Tjibbele is getrouwd (2) te Idaarderadeel op 2 juli 1896, op 39-jarige leeftijd, met Jacobje BETTEN, geboren te Oostellingwerf op 14 mei 1866, oveleden te Warga (Idaarderadeel) op 05 augustus 1953.
Uit dit huwelijk:
  • 5 : Jan van der WERFF, geboren te Warga (Idaarderadeel) op 23 juli 1897, overleden in Idaarderadeel op 30 augustus 1905.
  • 6 : Pieter van der WERFF, geboren te Warga (Idaarderadeel) op 8 februari 1899, overleden op 10 juni 1972.
  • 7 : Barteld van der WERFF, geboren te Warga (Idaarderadeel) op 29 juni 1900, overleden op 12 maart 1977.
  • 8 : Herman Hendrik van der WERFF, geboren te Warga (Idaarderadeel) op 25 augustus 1901, overleden 19 juli 1966.
  • 9 : Anna Elizabeth van der WERFF, geboren te Warga (Idaarderadeel) op 17 september 1902.
Tjibbele Ates van der Werff te midden van zijn familie. Foto van 20-er jaren van de vorige eeuw.
Tjibbele Ates van der Werff te midden van zijn familie.
Foto van 20-er jaren van de vorige eeuw.