Skûtsje "Twa Famkes", 1907

Te water gelaten d.d.: 1907
Werf: Onbekend, waarschijnlijk "de Onderneming" van Tjibbele Ates van der WERFF. te: Warga
In opdracht van: Jan de RUITER, schipper te: Huizum
Functie: Jan de RUITER was brandstoffenhandelaar aan de Huizumerlaan 151. Waarschijnlijk is het schip gebruikt voor het transport van turf.
Prijs: ƒ 1.500,--
Oorspr. maten: Lang: 17,79 Wijd: 3,80 Hol: Onbekend
Diepgang: Onbekend
Oorspr. tonnage: 43,534 ton
Meetbrief: L 1062 N, Twâ Famkes, Roefschip, ijzer, gebouwd te Warga in 1907, lengte 17,79 breedte 3,80, waterverplaatsing 43,543 ton, gemeten te Leeuwarden 30 september 1907, schipper Jan de RUITER, Huizum;
L 1062 N, nieuwe eigenaar, Verwisseling, 23 september 1918, schipper P. FEENSTRA te Leeuwarden;
L 1062 N, nieuwe eigenaar, Drie Gebroeders, 13 mei 1919, schipper Wybren VAARTJES te Munnekeburen, geboren 19 april 1878 te Munnekeburen, overleden 9 november 1963, zoon van Beene Jans VAARTJES en Geeske Arjens KOOPMANS;
L 1062 N, hermeting, lengte 20,81, breedte 3,81, waterverplaatsing 55,093 ton, gemeten te Leeuwarden 6 april 1921;
MP 101 N, Lengte 20,77 breedte 3,82, holte 1,21, waterverplaatsing 52,253 ton. Gemeten te Meppel 1 december 1927, schipper Wybren VAARTJES te Munnekeburen, geboren 19 april 1878 te Munnekeburen, overleden 9 november 1963, zoon van Beene Jans VAARTJES en Geeske Arjens KOOPMANS;
Registratie: 693 LEEUW 1907. Ingeschreven 1 oktober 1907. Doorgehaald op 3 juli 1917. Omschrijving: ijzeren roefschip, genaamd ,Twa Famkes', groot volgens nieuwe meting 43,543 scheepston, hebbende een dek en een mast, dit jaar volbouwd en te water gelaten te Warga thans liggende te Huizum.

Bijzonderheden skûtsje "Twa Famkes", 1907

Het is wel heel toevallig dat er twee "Twa Famkes" gebouwd zijn te Warga. Wat het verhaal is achter de Twa Famkes van Jan de RUITER, schipper te Huizum is grotendeels onbekend.
Jan de RUITER, geboren op 21 maart 1870 te Nijega, Doniawerstal, overleden te Leeuwarden op 14 november 1948, zoon van Migchiel Jitzes de RUITER en Janke Jacobs MAST, trouwde op 28 mei 1903 te Rauwerderhem met Geertje van der HEIDE.

In 1907 hadden Jan en Geertje twee dochters, IJtje, geboren 23 augustus 1904 en Janke, geboren 5 september 1906.
Leeuwarder Courant, 26 augustus 1904 Leeuwarder Courant, 7 september 1906
Twa Famkes!

Jan kocht op 1 oktober 1907 het ijzeren Roefschip genaamd "Twa Famkes". Hiervoor leende hij ƒ 1.500,-- van Johannes Wilhelmus van der FEEN, administrateur, wonende in de Schans onder Huizum. Deze schuld lostte hij af op 15 maart 1917.
Op 7 maart 1917 kocht Jan het ijzeren Tjalkschip "Deus provitebit", gebouwd te Kootstertille, groot volgens nieuwe meting 70,859 scheepston, van Johannes VELTMAN, schipper te Dronrijp, voor het bedrag van ƒ 5.000,--. De "Deus provitebit" werd op 12 maart 1917 ingeschreven in het kadaster met het brandmerk "892 Leeuw 1917".
Op 9 maart 1917 verkreeg Jan een krediet van ƒ 5.500,--, met als onderpand de "Twa Famkes" en de "Deus provitebit". Waarschijnlijk heeft Jan met behulp van dit krediet de schuld aan Johannes Wilhelmus van der FEEN afgelost (op 15 maart 1917).
Het krediet van ƒ 5.500,-- van de Friesche Handelsbank, met als onderpand de "Deus provitebit", werd doorgehaald op 14 oktober 1918. Vervolgens beleende Jan nogmaals de "Deus provitebit" voor een bedrag van ƒ 2.500,--, ingeschreven op 21 okober 1918, doorgehaald op 6 mei 1919.

Huizumerlaan, brandstofhandel de Ruiter
Het huis van Jan de RUITER aan de Huizumerlaan.