Schippers & Eigenaren van de "Twa Famkes"

Gebruik Vanaf - Tot Door
Roefschip 7 juni 1912 -
8 augustus 1917
Gerrit Hantjes Rijpkema
Gerrit Hantjes RIJPKEMA, geboren 1 februari 1875 te Terhorne, schipper te Terhorne.
Roefschip 8 augustus 1917 -
augustus 1921
Brugt Harmens Bergsma
Brugt Harmens BERGSMA, geboren 13 augustus 1878 te Franeker, beurtschipper te Terhorne.
Roefschip augustus 1921 -
april 1942
Tjitze Annes ZWIERSTRA
Tjitze Annes ZWIERSTRA, geboren 28 mei 1872 te Poppingawier, schipper en brandstoffenhandelaar te Poppingawier.
Roefschip april 1942 -
3 juni 1954
Friesch Dagblad 24 januari 1946
Advertentie Friesch Dagblad, 24 januari 1946

Wie de eigenaar was van 1942 tot 1954 is onbekend. Misschien K.E. Kuipers, Gauw 54 (nu Gau), bij Sneek. Volgens de meting in 1932 (L 2380 N) was de Twa Famkes 29 ton. En Gauw ligt dicht bij Poppingawier. Misschien is er sprake van een fout en is dit Hinne Eizes KUIPERS, geboren 8 september 1878 te Gauw, Wymbritseradeel. Hinne liet in 1912 de Immanuël bouwen in Warga bij Scheepswerf "de Onderneming", nadat de Twa Famkes daar gebouwd was.
Woonschip 4 juni 1954 -
22 juli 1963
Pieter Draaijer met dochter Lutgerdiena, omstreeks 1942
Pieter DRAAIJER, geboren 18 mei 1914 te Delfzijl, schipper te Amsterdam.
Woonschip 4 oktober 1963 -
10 november 1968
Willem Hendrik (Wim) STUIJT, geboren 1 november 1940 te Rotterdam, kraanmachinist te Amsterdam en Corry GERRISSEN, geboren 25 november 1940 te Amsterdam, overleden 16 mei 1975 te Amsterdam.
Volgens de familie DRAAIJER heeft Pieter DRAAIJER het schip verkocht aan Wim en Corry.
Op 24 april 1967 vroegen Wim en Corry nog een nieuwe ligplaatsvergunning aan. Toen woonde dochter Ingrid Yolanda STUIJT ook aan boord.
Woonschip 11 november 1968 -
30 oktober 1974
Johan Christiaan VRIELING, geboren 14 januari 1924 te Amsterdam, timmerman te Amsterdam en Helena Willemina (Lenie) NIESTHOVEN, geboren 15 maart 1930 te Gorinchem, overleden 19 maart 2010 te Gorinchem.
Op 17 april 1972 vroeg Johan Christiaan VRIELING nog een nieuwe ligplaatsvergunning aan.
Woonschip 31 oktober 1974 - 12 oktober 1978
Johan Antonius Maria HESP, geboren in 1940 te Amsterdam en een onbekend persoon. Volgens Marina HUGENHOLTZ heeft zij het schip gekocht van de familie HESP.
Woonschip 13 oktober 1978 -
1 juni 1987
Marina Alexandra HUGENHOLTZ
Marina Alexandra HUGENHOLTZ, geboren te Amsterdam.
Woonschip 1 juni 1987 -
4 juli 1991
Sjerp TWIJNSTRA, geboren 13 februari 1937 in Lemsterland, overleden 1 maart 2013 te Drachten, buschauffeur te Amsterdam, en
Jolien de GRAAF BIERBRAUWER
Jolien de GRAAF BIERBRAUWER, geboren te Amsterdam.
Woonschip 4 juli 1991 -
30 december 1992
Sjerp TWIJNSTRA
Sjerp TWIJNSTRA, geboren 13 februari 1937 in Lemsterland, overleden 1 maart 2013 te Drachten, buschauffeur te Amsterdam.

Woonschip verhuur

30 december 1992 -
21 januari 1997
Frederik Hendrik (Freek) VERKERK
Frederik Hendrik (Freek) VERKERK, geboren te Amsterdam.
Wedstrijdskûtsje IFKS a-klein 24 augustus 1999 -
heden
Pieter JANSMA

Pieter JANSMA, geboren te Sexbierum, Barradeel.